Fallout 4 : เนื้อเรื่อง Minutemen ตอนที่ 4 – Form Ranks

เควสนี้จะไม่ค่อยมีเนื้อหามากนัก จะเกิดขึ้นจากที่เราไปคุยกับ Preston Garvey บ่อยๆ และไม่มีเป้าหมายหลักของเควสที่ชัดเจน แต่มันมีความสำคัญที่จะปูทางไปสู่เควสต่อไป เพราะถ้าคุณเล่นมาจนถึงเควสนี้ นั่นแสดงว่าคุณได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของพวก Minutemen ไปเรียบร้อยแล้ว

โดยเควสนี้คุณจะสามารถรับได้ก็ต่อเมื่อคุณได้ทำเควสย่อยของ Minutemen ไปจนหมดแล้วทั้งหมด

เมื่อรับเควสนี้ได้แล้วหลักๆ คือ การเกณฑ์คน หรือเพิ่มคนในฐานให้มากที่สุด เพราะในเควสต่อๆไป เราจำเป็นต้องทำสงครามที่ยิ่งใหญ่ (แอบสปอย) ซึ่งการมีคนมากก็จะช่วยเราได้มากขึ้น

พอเรามีจำนวนคนมากพอแล้ว Preston Garvey ก็จะบอกให้เราพาคนไปช่วยที่ the Castle ก็จะจบภารกิจ


 

Related posts