Fallout Shelter : การสร้างอาวุธและชุดขึ้นมาใช้เอง

ระบบการสร้างอาวุธ และชุดต่างๆในเกม Fallout Shelter เพิ่มเข้ามาในอัพเดต 1.4 ซึ่งมาพร้อมกับ ระบบสัตว์เลี้ยง โดก่อนที่เราจะสามารถสร้างอาวุธหรือชุดขึ้นมาใช้เองได้นั้นเราจะต้องสร้างห้องในการสร้างอาวุธหรือชุดขึ้นมาก่อน โดยเข้าไปในเมนูสร้างห้อง แล้วเลือก Weapon workshop หรือ Outfit workshop

และอีกอย่างที่ขาดไม่ได้ ในการสร้างอาวุธหรือชุด ก็คือวัสดุในการสร้าง ซึ่งแต่อย่างจะใช้วัสดุไม่เหมือนกัน

**ถ้าเราต้องการสร้างอาวุธหรือชุดประเภท Rare และ Legendary เราจะต้องมีแปลนการสร้างของชิ้นนั้นก่อน โดยหาได้จากการเปิดกล่องและการส่งคนออกไปสำรวจ**

เราสามารถดูรายละเอียด วัสดุที่จะต้องใช้ในการสร้างอาวุธและชุดต่างๆ ได้จากตารางข้างล่าง

ตารางวัสดุที่ใช้ในการสร้างอาวุธ

อาวุธทั่วไป

Fallout-Shelter029


อาวุธแบบ Rare

เราจำเป็นจะต้องอัพเกรดห้องหนึ่งครั้ง ถึงจะสามารถสร้างอาวุธแบบ Rare ได้ และวัสดุที่ใช้ก็จะมีส่วนประกอบของแบบ Rare ด้วย(สีน้ำเงิน)

Fallout-Shelter030


อาวุธแบบ Legendary

ต้องอัพเกรดห้อง 2 ครั้ง (สูงสุด) ถึงจะสามารถสร้างอาวุธประเภทนี้ได้

Fallout-Shelter031


ตารางวัสดุที่ใช้ในการสร้างชุด

 ชุดทั่วไป

Fallout-Shelter032


ชุดแบบ Rare

เราจำเป็นจะต้องอัพเกรดห้องหนึ่งครั้ง ถึงจะสามารถสร้างชุดแบบ Rare ได้ และวัสดุที่ใช้ก็จะมีส่วนประกอบของแบบ Rare ด้วย(สีน้ำเงิน)

Fallout-Shelter033


ชุดแบบ Legendary

ต้องอัพเกรดห้อง 2 ครั้ง (สูงสุด) ถึงจะสามารถสร้างชุดประเภทนี้ได้

Fallout-Shelter034


Comments

comments

Related posts