Beholder – ภารกิจ : Citizen registration

Beholder - ภารกิจ Citizen registration

เราจะสามารถรับภารกิจนี้ได้หลังจากจบภารกิจ Patriotic production เรียบร้อยแล้ว (ไม่ว่าจะจัดการกับอินก้า หรือช่วยเธอหนีก็ได้) ภารกิจนี้จะไม่มีกำหนดเวลา และไม่มีรางวัลให้เราด้วย (ไม่จำเป็นต้องทำก็ได้)

วิธีการทำภารกิจนี้ก็คือ ให้เราเขียนโปรไฟล์ของผู้เช่า 5 คน หรืออาจจะเขียน 1 คน หลายครั้งก็ได้ โดยการแยกความสนใจครั้งละ 1 ความสนใจ เช่น นาย A มีความสนใจ 5 อย่าง เราอาจจะเขียนโปรไฟล์นาย A ครั้งละ 1 อย่าง ทั้งหมด 5 ครั้งก็ได้ หรืออยากจะเขียนหลายคน หลายๆรอบจนครบก็ได้ เพราะภารกิจนี้จะนับแค่จำนวนที่เราส่งเท่านั้น แต่การเขียนโปรไฟล์คนเดียวหลายครั้ง (แยกความสนใจ) จะทำให้เราได้เงินน้อยกว่า

กลับไปหน้ารวมภารกิจ >>

Related posts