Spore : Space stage – การพัฒนาอาณานิคมในดาวอื่น

หลังจากที่เราได้รับเควสออกไปสำรวจดาวดวงอื่นแล้วใน Spore : Space stage – ออกเดินทางสู่จักวาล หลังจากนั้น เราก็จะสามารถรับเควส ที่เราจะต้องออกไปตั้งอาณานิคม ที่ดาวดวงอื่น ซึ่งเราจะได้อุปกรณ์สำหรับตั้งอาณานิคมมา เป็นเครื่องมือรูปธงในแท็บสีม่วง

SPORE-Space-17

จากนั้นก็ให้เราออกไปหาดาวที่เป็นเป้าหมาย ที่เราต้องการจะตั้งอาณานิคมได้เลย เเมื่อเราเข้าไปในดวงดาวนั้นแล้ว ให้เราบินหาที่เหมาะๆ (ที่ๆเป็นพื้นราบ) เพื่อที่จะยิงธงไปก่อตั้งอาณานิคม เมื่อเรายิงธงออกไปแล้ว ก็รอสักพัก เราก็จะเห็นอาณานิคม ก่อตัวเป็นรูปเป็นร่าง

SPORE-Space-19

โดยให้เราสังเกตที่มุมซ้ายล่าง เมื่อเรากดที่รูปโลก เราจะเห็น แผนภูมิแสดงเกี่ยวกับสภาพอากาศ (ด้านซ้าย ที่เป็นรูปวงกลม) และด้านขวา ที่จะแบ่งออกเป็น T1,T2 และ T3 นั่นคือความสมบูรณ์ของห่วงโซ่อาหาร

ในตอนแรกหลังจากที่เราได้ตั้งอาณานิคมแล้ว ดาวส่วนใหญ่จะไม่เหมาะแก่การดำรงชีวิต แม้กระทั่ง เผ่าพันธุ์ของเราเอง จะสังเกตว่า ถ้าสภาพอากาศดาวที่เราไปตั้งอาณานิคม อยู่ในระดับ T0 หรือดูง่ายๆ คือ ไม่มีสิ่งมีชีวิตบนดาวดวงนั้น เราก็จะไม่สามารถออกไปเก็บเครื่องเทศได้เลย เท่ากับว่า เราตั้งอาณานิคม เพื่อยึดพื้นที่อย่างเดียว (ซึ่งจะไม่มีประโยชน์เท่าไหร่)

SPORE-Space-18

ฉะนั้น สิ่งที่เราจะต้องทำหลังจากที่เราได้ก่อตั้งอาณานิคมเรียบร้อยแล้ว ก็คือ การพัฒนาดาว ให้สามารถมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้ โยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. อย่างแรกเลย คือ ให้เราดูที่สภาพอากาศในดาวที่เราต้องจะพัฒนา สังเกตจุดสีแดงเล็ก ว่าตอนนี้อยู่ส่วนไหนของวงกลม โดยวงกลม จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ รูปก้อนเมฆบน-ล่าง แทนชั้นบรรยากาศ (เมฆด้านล่างคือ ไม่มีชั้นบรรยากาศ) ส่วนรูปปรอทซ้าย-ขวา จะแทนอุณหภูมิบนดาวดวงนั้น (ซ้ายคือเย็น ขวาคือร้อน)
2. เป้าหมายของเรา คือการทำให้จุดสีแดงเข้าไปอยู่ในวงกลมชั้นในสุด เราจะสังเกตว่า วงกลมจะมีทั้งหมด 3 ชั้น นั่นก็คือ T3,T2 และ T1 นั่นเอง
3. เมื่อเราได้ข้อมูลของดาวที่เราต้องการพัฒนาแล้ว ขั้นตอนต่อไป ให้เราเปิดแท็บรูปโลก ข้างๆแท็บธง โดยเมื่อเราได้เควสเกี่ยวกับการพัฒนาอาณานิคม เราก็จะได้อุปกรณ์ปรับสภาพอากาศมา 1 ชุด ซึ่งก็จะมี

  • อุปกรณ์ เพิ่มชั้นบรรยากาศ – เมื่อใช้แล้วจะทำให้จุดสีแดงวิ่งขึ้นไปด้านบน
  • อุปกรณ์ ลดชั้นบรรยากาศ – เมื่อใช้แล้วจะทำให้จุดสีแดงวิ่งลงด้านล่าง
  • อุปกรณ์ เพิ่มอุณหภูมิ – จุดสีแดงวิ่งไปด้านขวา
  • อุปกรณ์ ลดอุณหภูมิ – จุดสีแดงวิ่งไปด้านซ้าย

4. หลังจากที่เราดูจุดสีแดงแล้ว ก็ให้เราดูว่า เราจะต้องให้จุดสีแดงของเราวิ่งไปทางไหน ก็ให้ใช้อุปกรณ์ให้ตรงกับความต้องการของดาวดวงนั้น เช่น ถ้าจุดสีแดงอยู่ที่ด้านขวาล่าง ของวงกลม ให้เราใช้อุปกรณ์เพิ่มชั้นบรรยากาศและลดอุณหภูมิ จากนั้นจุดสีแดงก็จะวิ่งเฉียงไปทางซ้ายบน จนเข้าไปอยู่ในวงกลมอันแรก (อันนอกสุด)
5. เมื่อดาวเรามีสภาพอากาศในระดับ T1 เรียบร้อยแล้ว ก็ให้เรา เอาพืชขนาดเล็ก+กลาง+ใหญ่วางลงไปที่พื้น (เราจะได้มาตอนที่รับเควส) จากนั้นให้วางสัตว์กินพืชลงไป 2 ชนิด และตามด้วยสัตว์กินเนื้ออีก 1 ชนิด ดาวอาณานิคมของเราก็จะคงสภาพในระดับ T1 ได้สำเร็จ (ถ้าไม่วางพืชและสัตว์ลงไป สักพักสภาพอากาศจะกลับมาเป็นเหมือนตอนแรก เพราะจะไม่สามารถคงสภาพอากาศไว้ได้)
6. เมื่อเราต้องการพัฒนาดาวให้ได้ระดับ T2 และ T3 ก็ให้เราทำวิธีเดิม และให้เราไปหาพืชและสัตว์ต่างๆ ที่ไม่ซ้ำกับของเดิม (ที่ดาวดวงนั้นมี) มาวางที่ดาว จนได้ระดับ T3
7. หลังจากที่เราพัฒนาสภาพอากาศแล้ว ให้เราเข้าไปจัดการสร้างที่อยู่อาศัย โรงงานและสถานบันเทิง ในเมืองได้เลย เพื่อเพิ่มอัตราการผลิตเครื่องเทศให้มากขึ้น

*อุปกรณ์ในการปรับสภาพอากศ สามารถหาซื้อได้ที่ดาวต่างๆ จนเรามีเลเวลสูงขึ้น เราจะสามารถซื้ออุปกรณ์ปรับสภาพอากาศมาติดตั้งที่ยานของเรา ทำให้เราสามารถปรับสภาพอากาศของดาวได้โดยที่ไม่ต้องซื้อุปกรณ์อีกเลย*

*เราจะต้องพัฒนาระดับสภาพอากาศ ไปทีละระดับ แล้วรีบเอาพืชและสัตว์มาวางโดยเร็ว ก่อนที่สภาพอากศจะกลับเป็นเหมือนเดิม*

*เราสามารถเอาพืชและสัตว์ต่างๆ ที่ดาวแรกของเราไปพัฒนาดาวอื่นๆ (จะสะดวกกว่า)*

*ยิ่งระดับความสมบูรณ์มากเท่าไร (T1,T2,T3) เราจะสามารถสร้างอาณานิคมหรือเมือง ในดาวดวงนั้นได้มากขึ้น*

Comments

comments

Related posts