Resident Evil 2 : Tip – รหัสเปิดล็อกเกอร์ที่ชั้น 2 และ 3 ในสถานีตำรวจ

ล็อกเกอร์เก็บของ ที่มีแม่กุญแจล็อกอยู่ แล้วให้เราใส่รหัสเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว นั้น สามารถเก็บได้ทั้งตัวละครลีออนและแคลร์

โดยที่ตู้แรกจะอยู่ที่ห้องอาบน้ำชาย ใกล้กับที่เราเก็บปุ่มกดเลข (ดูวิธีเก็บปุ่มกดรหัสห้องเก็บอาวุธ) ให้เราใส่รหัส CAP ก็จะสามารถปลดล็อกแม่กุญแจได้ โดยของที่ได้จะเป็น กระสุน shotgun สำหรับลีออน และกระสุน grenade launcher สำหรับแคลร์

ตู้ที่ 2 จะอยู่ที่ชั้น 3 ให้เราเดินเลยจุดที่กำแพงระเบิดไปเล็กน้อย ก็จะเจอตู้วางอยู่ ให้เราใส่รหัส DCM ก็จะสามารถเปิดตู้ได้ โดยเราจะได้กระสุน Lightning Hawk สำหรับลีออน และกระสุน Uzi MQ 11 สำหรับแคลร์

Related posts