Resident Evil 2 : Tip – วิธีปลดล็อกตู้เซฟในห้อง West Office

ตู้เซฟนี้สามารถเปิดได้ทั้งลีออนและแคลร์ โดยตู้เซฟจะวางอยู่ในห้องเล็ก ที่อยู่ในห้องทำงานของลีออน (West Office) หรือห้องที่เราเคยมาปลดล็อกรหัสโต๊ะลีออน (อ่านวิธีปลดล็อกโต๊ะทำงานของลีออน (Leon’s desk))

เข้ามาด้านใน จะเจอตู้เซฟและซอมบี้ที่นอนเฝ้าตู้อยู่ 1 ตัว

ส่วนเบาะแสจะเป็นเอกสารที่อยู่ในห้องทำงานของหน่วย S.T.A.R.S ซึ่งในเอกสารจะบอกว่าได้ย้ายตู้เซพมาอยู่ที่ห้องนี้ และได้บอกรหัสในการเปิดตู้เซฟเอาไว้ด้วย คือ

ซ้าย 9 – ขวา 15 – ซ้าย 7

จากนั้นให้เราหมุนตามรหัสที่เราได้ข้อมูลมาก็จะสามารถเปิดตู้เซฟได้ โดยภายในจะมี กระเป๋าเพิ่มช่องเก็บของให้เราอีก 2 ช่อง

Related posts