Mad Max : Lust for Powder

หลังจากที่เราสามารถรับภารกิจย่อยได้แล้ว (ใครยังไม่ได้ ให้เริ่มภารกิจหลักที่มีชื่อว่า “A Wasteland Classic” ก่อน)

สังเกตที่บนหัวของ Jeet จะมีเครื่องหมายตกใจสีเทาๆ ให้เราเดินไปคุยกับ Jeet เราก็จะได้รับภารกิจ “Lust for Powder” (เป็นภารกิจเสริม หรือ Wasteland missions)

Jeet จะบอกเราว่าอยากผลิตกระสุนหรือระเบิดไว้ใช้เอง แต่ไม่รู้สูตรการผลิต เลยให้เราไปหาคนที่สามารถทำได้มา

**รางวัลของภารกิจนี้คือ สามารถสร้าง An Armory ใน Jeet’s Stronghold ได้**

ให้เราเดินไปขึ้นรถ ขับรถออกมาด้านนอก แล้วขับไปที่ Thrall Rustler’s Cave (จะเป็นจุดสีเทาในแผนที่ เราสามารถเปิดแผนที่ใหญ่ขึ้นมา แล้วคลิ๊กไปที่จุดที่จะไป ระบบจะทำการคำนวนเส้นทางมาให้เรา)

02

 

เมื่อมาถึงแล้ว ให้เราเดินเข้าไปด้านใน ระวังด้านหน้าทางเข้า จะมีสไนดักซุ่มอยู่ (อยู่ทางเข้าด้านขวาบน)

เข้ามาด้านในจะมีศัตรูอยู่เป็นระยะๆ (ระวังเหยียบกับดักที่พื้นด้วย)

เข้ามาถึงห้องในสุด (ห้องที่มีกรงขัง) เราจะเจอบอส และพรรคพวก

03

เมื่อกำจัดศัตรูได้หมดแล้ว ให้เราเดินไปคุยกับ คนที่ถูกขังอยู่ เมื่อคุยเสร็จให้เราพังกรงให้เพื่อปล่อยเค้าออกมา (ต้องใช้แชลง ถ้าใครยังไม่มีให้ซื้อได้จากหน้าอัพเกรด ตัวละคร)

หลังจากปล่อยคนออกมาได้ เราจะบอกให้กลับไปหา Jeet ก็จะจบภารกิจ

**เราอาจจะเดินสำรวจในถ้ำต่ออีกหน่อยเพราะจะมีของค่อนข้างเยอะ**

Related posts